30 พฤศจิกายน 2561

บมจ. เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ 3 ตำบล 23 หมู่บ้านรวมไปถึงชาวต่างด้าวในพื้นที่ตามแนวชายแดน หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมาตรฐานในการรักษาพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้