21 มกราคม 2563

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อใช้ทำอักษรเบรรล์เป็นสื่อการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563