8 สิงหาคม 2559

พิธีลงนามในสัญญา Supply Contract โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 25.56 เมกะวัตต์ ณ จังหวัดบิลิรัน ประเทศฟิลิปปินส์ ระหว่าง บริษัท E&P Green Energy, Inc. และบริษัท วินเทจ อีพีซี จำกัด ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์