21-23 กันยายน 2559

นายฮิสะ โนริโคยะ พร้อมด้วยผู้บริหาร VTE นายโสรัจ โรนจเบญจกุล นายออง ที ฮา และนายศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 34 และการประชุม ASEAN Energy Business Forum 2016 ที่จัดขึ้น ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์