7 ตุลาคม 2559

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ โดยเริ่มจากเฟส 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์ ในเมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์