1 ธันวาคม 2560

คณะผู้บริหาร บริษัท VTE ECF และ QTC นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างเฟส 1 ขนาด 50 เมกะวัตต์